Het afgelopen jaar werkten we aan de aanvraag ‘Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL’ in de wetenschap dat de plannen hoe dan ook uitvoering nodig hebben om de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te beschermen. Het is fantastisch dat de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds daar ook zo over denkt.

Daar staat ‘ie dan, in de categorie ‘Kennisontwikkeling’: het programma van het mbo, hbo en de universiteiten om de digitalisering van het onderwijs een flinke impuls te geven. Dat doen ze door samen ict-voorzieningen en standaarden te ontwikkelen en door kennis over effectief gebruik van ict in het onderwijs op te doen en te delen. Dat klinkt allemaal nog wat abstract, maar in de komende acht jaar zullen we concrete resultaten zien, zoals (veel) meer samenwerking over instellingen en sectoren heen, meer aandacht voor publieke waarden, (nog) meer verbinding met het werkveld en de maatschappij. Ik ben super blij dat de aanvraag is gehonoreerd.