Docenten in het hoger onderwijs zijn super druk. Ze willen wel innoveren, maar als de tijd ontbreekt, houdt het al snel op. Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zoeken naar de beste manier om ze te ondersteunen. Door ze zaken uit handen te nemen bijvoorbeeld, maar ook door onderwijsinnovatie beter te waarderen en door kennisdeling te organiseren. In totaal zijn er vijf aspecten waarover de instellingen keuzes moeten maken. In de SURF Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ict lees je niet wèlke keuze je moet maken, maar wel wat de voor- en nadelen van de keuzes kunnen zijn en hoe vijf andere instellingen het doen (veel dank voor dit kijkje in de keuken). Verplicht leesvoer voor iedereen die zich bezighoudt met docentondersteuning!

Illustratie: Thomas Rohlfs