Kunnen musea, podia, erfgoedinstellingen, bibliotheken, festivals en omroepverenigingen zonder YouTube en Facebook? Hoe bereiken ze dan hun publiek? En hoe zit het met de office-pakketten? Moeten die per se van Microsoft of Google komen of zijn er alternatieven mogelijk? Hoe gebruiksvriendelijk zijn die?

Over zulke vragen ging de paneldiscussie ‘What’s wrong with the internet?‘ (video) van de eerste PublicSpaces conferentie. Prof. dr. José van Dijck, Ruben Brave, Jet de Ranitz en Jaap-Henk Hoepman gingen onder leiding van Geert-Jan Bogaerts met elkaar in discussie. Ik schreef een artikel over de sessie.

screenshot uit de video
in beeld: José van Dijck en Ruben Brave