In het publieke domein neemt de aandacht voor het beschermen van publieke waarden bij digitalisering toe. Zo organiseerde SURF drie seminars voor bestuurders van onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo over dit onderwerp. Ik interviewde Yvonne de Haan (HAN), Rob Mudde (TU Delft) en Mirjam Koster (Graafschap College) over de verschillende onderdelen van de seminarreeks.

Het besef groeit dat de belangen van grote techbedrijven niet altijd dezelfde zijn als die van de gebruikers. Voor publieke organisaties betekent dit concreet dat ze bij digitalisering een goede afweging moeten maken. Is het belangrijker dat een ict-systeem de privacy van gebruikers vooropzet, of dat de gebruikers er makkelijk mee overweg kunnen? Of is hier sprake van een schijntegenstelling en bestaan er ook systemen die beide bieden – misschien noodgedwongen omdat organisaties dit gezamenlijk van ze eisen? Steeds meer publieke organisaties gaan tot actie over – zie ook PublicSpaces, het initiatief van de cultuursector en mediaorganisaties waarbij SURF en Kennisnet zich sinds kort hebben aangesloten. Daarover meer in mijn interview met Geert-Jan Bogaerts (PublicSpaces) en Jet de Ranitz (SURF).

SURF Seminar publieke waarden. Foto: SURF