In opdracht van SURFnet beschrijf ik good practices van hogeronderwijsinstelingen die ICT inzetten om studenten beter, persoonlijker en flexibeler onderwijs te kunnen bieden. Door de studenten persoonlijke feedback op hun voortgang te geven aan de hand van digitale toetsen bijvoorbeeld, of door studenten zelf de regie te geven over hun leerpad.

Ter inspiratie:

Cover good practice De optimale blend