Van 7 tot 11 maart 2022 was het Open Education Week. In dit kader werden allerlei activiteiten georganiseerd om open onderwijs te bevorderen. In Nederland zag de Verklaring Nationale aanpak digitale en open leermaterialen het licht. Ook verschenen er twee artikelen van mijn hand. De vakcommunity Urban Resiliance van de 4 technische universiteiten ontwikkelde een eigen platform voor het verzamelen en samen maken van open leermaterialen over stedelijke veerkracht. En de ronde tafel-bijeenkomst Adoptie Open Science & Open Education leidde tot een keur aan goede ideeën om samenwerking te bevorderen.