Rapport over onderzoeksondersteuning in het hbo

Onderzoek doen is nog vrij nieuw in het hbo. Hoe zorg je als hogeschool dat de onderzoekers over alle faciliteiten beschikken die ze nodig hebben? Wat kun je doen om ze te ontzorgen? Waaruit bestaat een goede ICT-infrastructuur voor onderzoek?

Voor SURFnet schreef ik een rapport over onderzoeksondersteuning bij vijf hogescholen: Hogeschool Utrecht, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Saxion, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het rapport gaat uitgebreid in op de mogelijkheden en uitdagingen van onderzoeksondersteuning.