Een open tekstboek is een studieboek dat online voor iedereen toegankelijk is. Typisch voor een open tekstboek is dat anderen het boek vrij mogen (her)gebruiken onder de voorwaarden van de CC-licentie. Niet altijd leuk voor uitgevers, maar wel voor docenten en studenten, want die hebben er allemaal mooi gratis onderwijsmateriaal bij dat ze (onder voorwaarden) ook nog eens mogen bewerken voor nieuwe doeleinden.

Omdat het maken van een open tekstboek best een heel project is, ontwikkelde de Versnellingszone Naar (open) digitale leermaterialen een stappenplan, waaraan ik een flinke bijdrage leverde. Het stappenplan is opgedeeld in drie soorten projecten: voor een enkele auteur, een kleine projectgroep binnen een onderwijsinstelling en een instellingsoverstijgende projectgroep. Ieder project bestaat uit voorbereidingsstappen, stappen voor de contentproductie en publicatiestappen. Eigenlijk hebben we hiermee een open tekstboek gemaakt over het maken van een open tekstboek. #lifegoals

Screenshot van de inhoudsopgave