Stadswandelingen met interactieve historische kaarten onder handbereik. Schetsen op een digitale bouwtekening terwijl je met je voeten in de modder van de bouwplaats staat. Koeien opereren onder toeziend oog van een docent op afstand.

Het zijn maar enkele mogelijkheden van 4G, razendsnel internet, voor het hoger onderwijs in Nederland. Diverse hogeronderwijsinstellingen voerden in samenwerking met SURFnet en KPN pilots uit met 4G. De resultaten  beschrijf ik in een aantal best practices. Ook verzorg ik de interviews voor de video’s die Jeroen de Jonge van Jong en Goed in opdracht van SURFnet maakte over de 4G pilots. De reeks is nog niet compleet!

Update 17-11 Een nieuwe video en best practice (PDF-alert!) over Hogeschool Fontys zijn toegevoegd aan de kennisbank van SURF.