Er was al heel veel mogelijk in Nederland op het gebied van online onderwijs, e-health en thuiswerken. Het gebeurde alleen lang niet altijd. Door de coronamaatrdegelen worden veel werknemers gedwongen om de digitalisering te omarmen. De Volkskrant maakte een drieluik over de digitale revolutie door corona, waarvan ik het stuk over online onderwijs op me nam.
De snelle omwenteling brengt veiligheids- en privacyrisico’s met zich mee, plus het risico dat docenten hierna voor eens en voor altijd klaar zijn met online onderwijs. Maar het kan ook een katalysator zijn om onderwijsvernieuwing met ict op een veel grotere schaal op gang te brengen. Zoals Christien Bok van SURF het in het artikel verwoordt: het is zeker niet de bedoeling dat we na de coronacrisis overgaan op volledig online onderwijs, zoals dat nu noodgedwongen wordt gegeven. Onderzoek wat er mogelijk is met ict en bewaar datgene wat werkt en het onderwijs verrijkt.

Beeld: Zeloot