De digitale leer- en werkomgeving (DLWO) is een complex onderwerp voor hogescholen en universiteiten. Het omvat ongeveer alle ICT-systemen waar hogeronderwijsinstellingen mee werken. Een aanpassing aan de DLWO heeft dan ook vaak verstrékkende gevolgen. SURF ondersteunt de instellingen bij visievorming op de DLWO met behulp van een digitaal werkboek vol adviezen, instrumenten, opdrachten en casussen.

Ik schreef een aantal casussen, waaronder die van de Universiteit van Graz, de Radboud Universiteit en De Haagse Hogeschool. Ook vatte ik het digitale werkboek samen tot een handzaam boekje dat binnenkort voor alle hogeronderwijsinstellingen verkrijgbaar is.

Metafoor van de burcht en de stad
Instrument: de metafoor van de burcht en de open stad